Üvegszálas kezelés, Hogyan lehet csökkenteni az üvegszál viszketését | gal-kuria.hu

Üvegszálas csappal megerősített fogpótlás

Endodontia A fogak restaurálásánál a kompozitok használata napjainkban is kihívások sorát jelenti a fogorvosok számára. Ez különösen igaz a nagy darabokban letört vagy gyökérkezelt fogak esetén. Ennek feltétele, hogy direkt és egy ülésben legyen a felépítés.

Optikai hálózatok szerelése. A szálkötő sikeres használata.

Nincs elegendő fennmaradó dentin a korona preparálásához váll. Az így magában maradó maganyag nagymértékben növeli a kudarc esélyét. Régebben a nem annyira destruált fogakat, amelyeken minimálinvazív módon végeztek gyökérkezelést, csap nélkül, csupán egy kompozit core-ral építették fel.

  1. DPHEsztétikakiemelt A konzerváló fogászati módszerekkel történő fogászati kezelések során mindig igyekszünk követni a minimálinvazivitás elvét.
  2. Egy adott felhasználási célnak megfelelő mechanikai jellemzőkkel rendelkező szálerősített kompozit kiválasztásának meghatározó szerepe van.

A üvegszálas kezelés hátterében az állt, hogy megfelelő mennyiségű foganyag maradt, és végleges restraurációként koronát készítettek. A kialakított váll szélessége és üvegszálas kezelés kritikus az ilyen esetekben csakúgy, mint a falak száma, amely kimutathatóan befolyásolja a res­tauráció hosszú távú kimenetelét 2.

Minimálinvazív esztétika – Metszőél felépítése üvegszálas megerősítéssel | gal-kuria.hu

Egy irodalmi összefoglalóban, amelyben többségében a es évekből származó cikkeket dolgoztak fel, arra a megállapításra jutottak, hogy a gyökérkezelés után az azonnal lezárt fogak prognózisa jobb. Ennek hátterében a nyál beszivárgásának a csökkenése állhat, így redukálódik a periradikuláris régióba jutó baktériumok száma. Egy hasonló összefoglalóban Sritharan és mtsai megállapították, hogy üvegszálas kezelés endodontiai kezelés kudarcának hátterében nem az apikális irányból történő szivárgás áll.

üvegszálas kezelés szülés utáni papillomavírus

Sokkal inkább a koronális irányból penetráló baktériumok, amelyek a végleges restauráció nem megfelelő záródása révén jöhetnek létre ennek hátterében a polimerizációs kontrakció, a cementkimosódás vagy a restauráció elhajlása állhat. Ehhez párosulhat szekunder caries is. Polmerizációs zsugorodás Manapság számos kompozit áll a fogorvosok rendelkezésére, beleértve a mikrofilleket, makrofilleket, hibrideket, kis részecskéjű hibrideket, nanofilleket, nanohibrideket és a mikrohibrideket.

Habár ezek a készítmények már remekül folynak, gyúrhatók és alakíthatók, a használatuk során még üvegszálas kezelés fellép a polimerizációs zsugorodás, más néven a kontrakciós stressz, amely a legnagyobb klinikai kihívást jelenti.

Kezelésével üvegszálas szilánkok maradhatnak a bőrben, irritációt és intenzív viszketést okozva kontakt dermatitis. Ha rendszeresen vagy alkalmanként kapcsolatba lép az üvegszállal, akkor felmerül a probléma.

Ez a kontrakció kompozitonként eltérő lehet. Befolyásolhatja üvegszálas kezelés töltőanyag típusa, a rezinmátrix fajtája, molekulasúlya, az árnyalat, az opacitás, a kavitás preparálásának formája, szélessége és mélysége C-faktora kompozit vastagsága, az elasztikus modulusa, a megvilágítás mélysége, ideje, annak spektruma és iránya.

Ezenkívül befolyásolja még az, hogy milyen technikát alkalmazunk bulk-filling vagy rézsútos technikaa megvilágítás intenzitása, a használt katalizátor-rendszer fajtája és az üreg konicitása is.

A kompozitok zsugorodását — a különböző tanulmányokban — már több tartományban is leírták. A legmagasabb kontrakciós stressz a flow kompozitokban alakult ki 3,3—23,5 MPa.

A mérések szerint, egyes alacsony zsugorodásúként hirdetett kompozitok nem feleltek meg az elvárásoknak.

üvegszálas kezelés mi a papilloma és a condyloma

A rezinkompozitok polimerizációs kontrakciója a fog felszíne és a bondozóanyag között húzóerőt alakít ki, amely nemcsak a két felszín elválásához, de a prizmák menti zománc repedéséhez is vezethet. Az ilyen hiányok fogszuvasodáshoz, a vitális fogakon pedig érzékenység kialakulásához vezethetnek. A mikroszivárgás következtében a baktériumok a mélybe penetrálnak, ami negatívan befolyásolja a gyökérkezelt fog hosszú távú prognózisát koronai szivárgás.

Braga és mtsai szerint a kontrakciós stresszt egy multifaktoriális jelenségként kell felfogni, amelyben fontos tényezőként szerepel a kompozit térfogata.

Műanyag kompozitok - 2. rész

Unterbrink és Liebenberg közleményükben arról számolnak be, hogy a zsugorodási stressz a C-faktorral nő, és az egyrétegű tömési technikánál bulk-filling a kavitás mérete nagyon fontos. Tanulmányuk azt is kimutatja, hogy a rézsútos tömési technika csökkenti a C-faktort, valamint eredményeként jobb a falhoz való adaptáció, csökken a mikroszivárgás, és növelhető a kavitás konvergenciája is.

Egy, a mikroszivárgást és a kavitás dimenzióját összevető kutatás során kiderült, hogy a szivárgás korrelál a restauráció méretével, de független a C-faktortól.

üvegszálas kezelés emberi papillomavírus és herpesz

Az egyrétegű tömési technikánál bulk-filling a kompozit keménysége jóval alacsonyabb, mint az ugyanazon anyagból, de rézsútos technikával incremental-filling készült tömésnek.

Watts és mtsai ajánlása szerint a restauráció méretét a többi tényezővel azonos mértékben kell figyelembe venni akkor, amikor a zsugorodás mértékét a klinikumba próbáljuk átültetni. De hogyan kapcsolódnak a restauratív technikák ajánlott módosításai ahhoz, hogy milyen csonkfelépítő anyagot core helyezünk egy gyökérkezelt fogba?

Jellemzően, ha elegendő fogszövet üvegszálas kezelés rendelkezésre megfelelő falakkal, akkor a legtöbb fogorvos duálkötésű kompozitot ugyanaz az anyag, amivel az üvegszálas csapot beragasztjuk helyez a bemeneti nyílásra, egyrétegű technikát bulk-filling és LED-megvilágítást alkalmazva.

A keresztszennyezés figyelése és megelőzése

A fentiek alapján ez a fajta tömés nem csupán megakadályozza az optimális fizikai tulajdonságok feltételét, a megfelelő megvilágítási mélységet amely, a teljes polimerizáció hiányából ered, erről még szó esik a cikkbenhanem a nagy térfogat és mennyiség negatívan befolyásolja az adhéziót, amely révén megnő a mikroszivárgás mértéke. A tipikus bemeneti nyílás amely lényegében egy mély I. Egyedül abban az esetben, amikor a kompozitot mélyen, a preparált csatonába helyezzük, akkor tartják a C-faktor mértékét magasabbnak körüli.

Az egyrétegű technika bulk-filling által okozott magas polimerizációs zsugorodás és a üvegszálas kezelés stressz elleni megoldás a kompozit mennyiségének a csökkentése, és több üvegszálas csap behelyezése a LED-lámpával való megvilágítás előtt.

üvegszálas kezelés a keresztcsont áttétes rákja

Egyértelműen bebizonyították, hogy még a gyökér felszínén előforduló, körüli C-faktor is nagyban hpv és rák cdc a kompozit vastagságának a csökkentésével. Mindez redukálja a kontrakciós stresszt S-faktoramely jobb záródáshoz és csökkent mikroszivárgáshoz vezet.

Az üvegszállal való érintkezés tüneteinek kezelése

Természetesen nem új keletű ötlet az ada­lékanyagok használata a kompozitokban. Az üvegkerámiák- és béta-kvarc-adalékokat régóta alkalmazzák a kompozit térfogatának csökkentésére, amit a szilikátüvegek és kerámiák követtek a csapok ragasztására használt kompozitok sorában. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően a restaurációk pontosabb széli záródást parazita öltöny csökkent mikroszivárgást mutattak, azonban pont emiatt nehezebbé vált a finírozás és a polírozás is.

üvegszálas kezelés papilloma férfiaknál következményei