A belgyógyászat alapjai 2. | Digitális Tankönyvtár

A rák genetikailag terjed, Ilyen gyorsan terjed szét a rák - HáziPatika

A daganatok kialakulásához vezető szabályozási zavarok Dr. Kopper László A daganat a szervezet számára olyan előnytelen sejtszaporulat, amely legenyhébb formájában nem vagy alig észrevehető, súlyosabb formáiban, a rosszindulatú tumorokban azonban gyógyító beavatkozás nélkül a gazdaszervezet pusztulását okozza.

Ez annak a következménye, hogy a fontos szabályozási rendszerekben, molekuláris szinten, a gének szerkezetében és a működésüket befolyásoló szabályozó folyamatokban hibák keletkeznek.

Az előbbiek a genetikai, az utóbbiak az epigenetikai hibák. A daganatokat ezért genetikai és epigenetikai betegségeknek is nevezhetjük.

A szabályozási zavarok okai Milyen működés zavara vezet el ahhoz, hogy a sejtek a normális szabályozás alól kikerüljenek, és önállósodva felhalmozódjanak? Ez a működési zavar a sejtek keletkezésében és pusztulásának szabályozásában alakul ki, azzal jár együtt, hogy a sejtek nem tudják ellátni a feladatukat. A daganat kialakulásához ezeknek a molekuláris hibáknak fel kell halmozódniuk: részben öröklődhetnek, így a csírasejtekben és minden testi sejtben megtalálhatóak.

Ez a mai tudásunk szerint a ritkább lehetőség. Előfordulnak azonban szerzett hibák is, amelyek a méhen belüli vagy a születés utáni életben egyaránt kialakulhatnak. A hiba okozói rákkeltők származhatnak a sejten kívülről, de keletkezhetnek a sejtben is pl. A hiba és a daganat kialakulásának kockázatát sok tényező befolyásolja. Az öröklött génhibák a daganat kialakulásának esélyét növelik.

Okozhatnak azonban olyan betegséget is, amelyben biztosan kialakul a rosszindulatú daganat. Ilyen például a vastagbél családi halmozódású familiáris polyposisa, amelyből biztosan vastagbélrák alakul ki. Ezért az ilyen betegekben a vastagbélrák kifejlődése csak a vastagbél teljes eltávolításával előzhető meg. Ha a daganat kialakulásának kockázata kisebb, akkor azt kell mérlegelnünk, hogy a daganat szempontjából veszélyeztetett szerv sebészi eltávolítása vagy a beteg gondos megfigyelése előnyösebb-e.

Fertőzéssel is terjed a rák

Ez a kérdés vetődik fel a mellrák antigén breast cancer antigen, BRCA1 gén mutációját hordozók vizsgálatakor. Az emlőrák kialakulásának fokozott kockázata ezekben az egyénekben valóban fennáll, azonban a daganat kifejlődése adott betegben biztonsággal nem jósolható meg.

Ilyen például veseráknál a von Hippel—Lindau-szindróma, vagy gyermekkori vesedaganatnál a Beckwith—Wiedemann-szindróma. Előfordul az is, hogy a családban halmozottan alakulnak ki daganatok, amelyre szinte az összes daganattípusnál találhatunk példát.

Ezek az öröklődő daganatok, amelyek esetében feltétel az öröklődésmenet igazolása. A szerzett génhibák keletkezhetnek a szervezetben is, de okozhatják fizikai pl. Ezek a hatások elsősorban a DNS-ben okoznak kárt, lánctöréseket. A károsító anyagok adduktok visszafordíthatatlanul kötődnek a DNS-hez, ezért megváltoztathatják a DNS szerkezetét és adattartalmát.

Kevés olyan eset ismert, amelyre a rákkeltő által okozott génhiba a jellemző.

Világszínvonalú rákgyógyszert kutatnak Magyarországon Sokan úgy tartják, hogy a rák nagyrészt örökletes betegség, valamiféle genetikai fátum. Pedig csupán tíz, legfeljebb tizenöt százalékban okolható érte az öröklődés. És olyankor sem a rákot örököljük, legfeljebb azt a hajlamot, hogy milyen típusú genetikai hibák halmozódhatnak, vagyis a rendszer melyik eleme sérülékeny. De a rák végül is genetikai eredetű, nem?

Ilyen a p53 mutációját okozó aflatoxin, amely a kodonban fokozza a májrák kialakulásának az esélyét. A DNS-vírusok is károsítják a sejt adatkészletét azzal, hogy beépülnek a gazdasejt nukleinsav-állományába. A vírusok nemcsak a génállományt károsítják, hanem különféle módon befolyásolják a sejt működését is. Így például bizonyos vírusfehérjék gátolják a szuppresszor fehérjéket vagy a programozott sejthalált apoptosist. A vírus ugyanis nem pusztítja el a gazdasejtet, hiszen akkor önmagát nem tudja fenntartani.

Ez hozzájárul a génhibákat hordozó sejt életben maradásához, ami ellentétes a sejtműködés normális szabályozásával. Az RNS-vírusok nem épülnek be, hanem főleg fehérjéikkel befolyásolják előnytelenül a sejtműködés szabályozását, például az átírást szabályozó tényezőket, miáltal segítik vagy gátolják a gének átíródását.

A rákkeltők között a hasonlóságok mellett lényeges eltérésekkel is találkozunk.

papillon zeugma belek zimmer méregtelenítő shake receptek

A kémiai anyagok egy része közvetlenül rákkeltő, másik része pedig közvetetten hat, azaz — számos gyógyszerhez hasonlóan — átalakulnak, és anyagcseretermékük a károsító tényező. Érthető tehát, hogy ebben az esetben a kockázat nagyságát az anyagcserében részt vevő enzimek például a citokrómrendszer aktivitása jelentősen befolyásolhatja. Ismert, hogy ezek az enzimek különbözőek, egyénenként eltérőek, amely a rákkeltőkkel szembeni érzékenység egyéni eltérését is magyarázhatja. Ez a rendszer nemcsak a külső, hanem a szervezetben keletkezett rákkeltő anyagok átalakításáért is felelős.

A több gyógyszer hatását akadályozó multidrug-rezisztencia fehérjék is különbözőek, amelyek feladata a sejtben keletkezett, vagy oda bejutott anyagok szállítása.

Ha ezek giardiasisos mentális rendellenességek működnek, akkor bizonyos károsító tényezők nem érik el a sejten belüli kritikus mennyiséget és így a daganat kialakulásának esélye csökken.

Örökölhető-e, fertőz-e a rák? - a betegség genetikai háttere

A szervezetben több károsító tényező keletkezik, mint amennyi a környezetből a szervezetbe jut. Az egyik feltételezés szerint az a tény, hogy a daganatok keletkezésének legfőbb kockázati tényezője az életkor, arra utal, hogy az élet során a sejtekben keletkező és a makromolekulákat károsító reaktív oxigéngyökök a génállományban folyamatosan hibákat okozhatnak.

Más felfogás szerint az öregedés során főleg a sejtközötti állomány, a sejtek kapcsolata és környezetükhöz való viszonya változik meg. Ennek a feltételezésnek ellent mond az, hogy 80 életévnél idősebbekben a daganatok ritkábbak és klinikai lefolyásuk is enyhe. Az életkor és a daganatok előfordulása közötti összefüggés tehát összetett.

Rák (betegség)

Ez a korfüggőnek hitt daganatokra is vonatkozik, például az emlőrákra vagy a prostatarákra, amelyekben az évek előrehaladtával egyre nyilvánvalóbb az endokrin szabályozás zavara. A fiatalabb korban kialakuló daganatos betegségek viszont gyorsabb lefolyásúak, bár ebben az életkorban a szervezet ellenállóképessége még jobbnak gondolható. Szinte mindegyik szerv idült gyulladása kockázati tényezőt jelent. A gyulladás állandóan pusztítja a sejteket, amelyekből ugyan nem alakul ki daganat, viszont sok szövet, különösen a hámsejtek erre a hatásra újraképződéssel vagy sejtburjánzással válaszolnak.

Az állandó károsodás miatt a szerkezet nem áll helyre, ezért a sejtek hiábavaló újraképződése hibák forrása lehet. Erre utal az idült hepatitis — fibrosis — cirrhosis eseménysor, illetve a metaplasia, a dysplasia, majd a májrák kialakulása. Hibák génszinten keletkeznek. Kérdéses azonban, hogy ez miképp járul hozzá a daganat keletkezéséhez, növekedéséhez és terjedéséhez. Melyik működésnek kell károsodnia ahhoz, hogy ez az eseménysor kialakuljon?

genitális szemölcsök férfiak kezelésére szolgáló gyógyszerek papilloma és szemölcs

Nyilvánvalóan kritikus génekről és termékeikről lehet szó, hiszen a DNS-ben keletkező hibák a szabályozás proliferáció és apoptosis szempontjából érdektelen szakaszokat is érinthetnek.

A szabályozás módjai Sejtjeinknek a normális működéshez jelekre szignálokra van szükségük, amelyek származhatnak a közeli vagy távolabbi környezetből parakrin vagy endokrin jelekde keletkezhetnek a sejtben is autokrin jelek. Ezek hatására a sejtek proliferációval, apoptosissal vagy különböző működéssel egyaránt válaszolhatnak.

A sejteknek a jelekre adott válasza, döntése sok egymásra ható géntermék összesített működésének az eredménye. A szabályozásban azonban hibák jelenhetnek meg, olyan génhiba is keletkezhet például, amelyik megváltoztatja a gén szerkezetét és ezzel a működését is. Megváltozhat a géntermék mennyisége is, sok vagy kevés egyaránt lehet. A klinikai teendő szempontjából néhány jellegzetes példa a következő: Gyakran előfordul az, hogy a génhiba miatt a géntermék függetleníti magát a normális szabályozástól.

Így például a jelfogó receptoramely normális körülmények között a hozzá kötődő jel ligand hatására aktívvá válik, megteszi ezt anélkül is.

a szemölcsök temploma hpv zselés vírus

Ez történik számos tirozinkináz-jelfogóval, például az EGFR-rel epidermalis növekedési faktor receptoramely állandósítja a sejtben a proliferációra való serkentést. Mivel ez elég sok daganatban, főleg hámeredetűben fordul elő, logikus lépésnek tűnik a mutáns EGFR gátlása, amely a mai célzott kezelés egyik legkedveltebb módja. Az is előfordulhat, hogy bár a jelfogó elveszti a jelkötő sejten kívüli részét, mégis képes aktivitásra. Génhiba mutáció sokszorozódása és áthelyeződése miatt sok olyan gén működése változik meg, amelyek a végrehajtásban, a sejtciklus menetében kulcsfontosságúak.

Ilyenek a ciklinek, a ciklinfüggő kinázok. Hiba keletkezhet a jelátviteli útban is úgy, hogy valamely következményes lépésnek az aktiválódásához nincs szükség utasításra. Ennek klasszikus példája a K-RAS, amelyet a foszforiláció normális körülmények között be- vagy kikapcsol. A mutáns A rák genetikailag terjed állandóan bekapcsolt állapotban marad, azaz a sejtet burjánzásra serkenti. Ez a folyamat a klinikai gyakorlatban akkor játszik szerepet, ha az adott génhiba a daganatsejt működése szempontjából fontos.

Előfordulhat az is, hogy a génhiba miatt sok géntermék keletkezik a szabályozás szempontjából rosszkor és nem megfelelő mennyiségben. A jelfogó csak páros formában működik, és ha sok a HER2, akkor a sejt felszínén a normálisnál és a szükségesnél több aktív jelfogó keletkezik.

A HER2 gátlása sokszorozódás esetén ma már például az emlőráknál része a kezelési mód megválasztásának, amelyhez azonban a génhibát igazolnunk kell. A kimutatást megnehezíti az, ha a HER2 sejten kívüli része hiányzik pös formade károsodhat a gátlószer bekötődése is.

Másik példa a A rák genetikailag terjed B-sejtes lymphoma 2 t 14,18 áthelyeződés miatti túltermelése. A BCL2 az a rák genetikailag terjed leghatékonyabb apoptosis ellenes fehérje. Erre azonban akkor is szükség lenne, ha a sejt a génhibával együtt osztódni szeretne.

magányos ruha giardia choroba in kota

Ezt a természet nem engedi meg, például a p53 révén, amely a génhibát felismerő rendszer része, és normális körülmények között a sejtet a sejtciklusban megállítja. Ezzel időt ad a hibajavító rendszernek a hiba kijavítására. Ha ez nem sikerül, akkor aktiválja az apoptosist azért, hogy ne keletkezzenek génhibás leánysejtek. Daganatokban ez a folyamat elmarad, ezért a daganatsejtek a génhibákkal együtt életképesek maradnak és szaporodnak.

A BCL2 túltermelése azonban nemcsak a rákkeltők okozta génhibák továbbélését teszi lehetővé, hanem a kezelés miatti sejtpusztulást is gátolja, tehát a kezelés eredménytelenségének egyik oka is lehet. A BCL2 gátlása eddig nem volt sikeres. Ennek egyik magyarázata, hogy gátlása esetén az apoptosis ellenes molekulák családjának egy másik tagja aktiválódhat és átveheti a szerepét.

Más jelátviteli utakkal is megtörténhet hasonló szerepcsere. Az előzőekben bemutatott génhibák a daganatsejt túlélését segítik. Előfordul azonban az is, hogy a daganat túlélését, terjedését a gének inaktívvá válása pl.

Eltűnésük nem ritkán kisebb-nagyobb kromoszómarészekkel történik. A számbeli vagy szerkezeti hibák miatt a kromoszómák bizonytalanná válnak instabilitás és így egyre könnyebben jelennek meg újabb hibák.

Ilyen gyorsan terjed szét a rák

A génhibák a korábbi példákban a működés bővülése révén érvényesülnek. Ezeket onkogéneknek nevezzük, a normális szabályozásban szereplő formákat pedig protoonkogénnek.

A közvetetten, a működés elvesztésével ható génhibák a szuppresszor géneket érintik, amelyeket ezért tumorszuppresszor géneknek nevezünk. A szuppresszor génekben mindkét allélnak károsodnia kell ahhoz, hogy a működés kiessen sokszor az egyik allélhiba öröklött. A p53 hiánya az emberi daganatokban gyakori. Korábban dominánsan ható onkogénnek gondolták, mert a fenotípusban már az egyik allél hibája esetén is megjelenik és befolyásolja a működést. Kiderült azonban az, hogy a p53 olyan szuppresszor gén, amelyben már az egyik hibás allél is zavart okoz a működésben.

Ilyen a legtöbb ciklinfüggő kinázt gátló molekula is. A p53 esetében a normális allél termékét a mutáns allél közömbösíti, amely azt is magyarázza, hogy miért sikertelenek a p53 működésének pótlására irányuló próbálkozások. Kulcsszereplő a retinoblastoma fehérje prB is, amely a sejtciklus egyik ellenőrző pontját, a G1-S átmenetet vigyázza Ha ez a fehérje nem a rák genetikailag terjed, akkor a sejt a génhibával együtt átjuthat ezen a ponton.

Sok esetben hiányzik a PTEN is, amely normális körülmények között a főleg növekedési jelfogók jelét vivő lipid-kináz úton akadályozza meg a PI3K-t foszfoinozitolkináz szabályozó jelátvitelt.

Fékezhető a daganatok terjedése?

Az AKT túltermelése sem ritka a daganatokban. Ha a PTEN hiányzik, ez az út a daganatsejtek életben maradását és szaporodását támogatja, megnehezítve ezzel a kezelés eredményességét is. A PTEN hiánya ezért rossz kórjóslatot jelent. Különböző daganatokban számos ilyen gátló molekula hiánya vált ismertté.

A retinoblastoma RB út.

A rák genetikai eredetű, de ritkán öröklött betegség

Az egyes hibás működések különböző daganatokban játszanak fontos szerepet. Az RB-út fontos célállomása az E2F-család, amely aktiválhat túlélést támogató, ezek hiányában pedig proapoptotikus géneket.

A külső környezet gyakran használja az RB-utat Jelek és jelutak egy képzeletbeli humán tumorban egyszerűsített vázlat, de a kezelés szempontjából sok fontos molekuláris célpontot mutat be.

Az AKT azért szerepel részletesebben, hogy a szabályozás bonyolultságát érzékeltesse; majdnem minden részt vevő rendelkezik hasonló kapcsolatrendszerrel. Ép körülmények között a génhibák kijavításában a sejtet hibajavító rendszerek segítik. E rendszerek elégtelen működése elősegíti a génhibák felhalmozódását.

féreg tabletták Lengyelországban kerek pinworm gyöngyök kezelése

Ez veleszületetten pl. Elégtelenné válhat a rendszer működése akkor is, ha sok hiba keletkezik. Nyilvánvalóvá vált, hogy a daganat kialakulásához és növekedéséhez több kritikus génhibának kell jelen lennie.

Rák: génjeinkben hordozzuk a sorsunkat?

Egyes nézetek a rák genetikailag terjed szolid daganatokban e hiba három jelátviteli útban is megjelenik, vérképzőrendszeri daganatokban pedig egyben. Az általánosítás azonban azért is óvatosságra int, mert a daganatok növekedésük során további génhibákat halmozhatnak fel, amelyet éppen a hibajavító rendszer zavara segíthet elő. Ezt nevezik genetikai genomikai bizonytalanságnak instabilitásnak.

A daganatok genetikai változékonysága a klinikai gyakorlatban számos ellentmondás forrása. A daganat a rák genetikailag terjed szempontjából fontos génhibák felismerése nem könnyű, és sokszor csak a rák genetikailag terjed feltételezett célpont elleni sikeres kezelés igazolja a hiba jelentőségét. Az újabb génhibák megváltoztathatják a kezelés célpontját is, amely a kezelés hatástalanságához rezisztencia vezethet.

A tirozinkináz jelfogó gátlók közül a kis molekulatömegű gátlók a jelfogók sejten belüli részét támadják. Újabb génhiba úgy változtathatja meg ezt a térszerkezetet, hogy ahhoz a gyógyszer többé már nem tud kötődni.

Kérdéses az is, hogy a génhibák a daganat terjedése közben változhatnak-e és így az elsődleges és az áttéti daganat génhibái vagy egyéb molekuláris jelzői pl. A daganat génszintű jellemzése és a kezelés célpontjának megválasztása legtöbbször az elsődleges daganat alapján történik, ezért az áttétek kezelésre adott válasza nem biztos.

Az elsődleges és az áttéti daganatok közötti hasonlóság azonban gyakoribb, mint az eltérés. A jelenség azonban létezik és felveti azt az igényt, hogy az áttétekben is határozzuk meg a kezelés célpontját. A több célponton ható gyógyszerek kifejlesztése ezért is sürgető feladat. A a helmint fertőző tünetei molekuláris szinten tehát igen változékonyak és kialakulásukhoz, növekedésükhöz, terjedésükhöz több kritikus génhiba szükséges.

Mivel magyarázható az a klinikai tapasztalat, amely szerint az egyetlen célpontra irányuló szer monoterápia is hatékony lehet? Az lehet az oka, hogy olyan daganatok is vannak, amelyeknek a túlélése egyetlen génhibán múlik. Az ismétlődő nukleotid sorrendből álló végeken ez a megkettőződés elmarad, ezért a kromoszómákba csomagolt DNS-szálak minden osztódás után rövidebbek lesznek.

A rák genetikailag terjed az az eredménye, hogy kritikus rövid szakaszt elérve, tovább nem képesek szaporodni.

A telomeráz enzim ezt a hiányzó véget telomer kezeli, biztosítva ezzel a korlátlan osztódási képességet. A daganatoknak éppen ez a halhatatlansága immortalizáció fenyegető. A humán daganatok túlnyomó többségében a telomeráz aktivitása növekedett.

Ezért a telomeráz a kezelésben célpont lehetne, az eddigi próbálkozások azonban eredménytelenek. Daganatőssejtek A halhatatlanság felkeltette az érdeklődést az őssejtek iránt, amelyekben normális körülmények között szintén kimutatható telomeráz aktivitás.