Időutazás - Szerencséd, hogy öreganyádnak

Féreglyuk etetése, Értse meg Hannácska, ez egy felháborítóan józan város!

Most akkor hogy is van ez?

A tudomány szerint elméletileg lehetséges az időutazás - gyakorlatilag meg aligha. Aztán lassacskán a hivatalos tudománynak is szembesülnie kellett a dilemmával: létezik-e időutazás, vagy egyszer s mindenkorra be vagyunk zárva saját monoton lepergő féreglyuk etetése S mit ad isten, a XX.

féreglyuk etetése

Turista, mit tehet Az időutazás elméleti problémáival való komoly szembenézést számos jeles szakértő próbálja olcsón megúszni holmi paradoxonok segítségével.

Sokan hivatkoznak ma is Stephen Hawking, a népszerű és zseniális fizikus-ismeretterjesztő ama megállapítására, hogy az időutazás lehetőségét cáfolja a jövőből hozzánk érkező időturisták szembetűnő hiánya. Csakhogy az ily téren szerény fantáziával megáldott zseni nyomán tán nem kéne úgy elképzelni a jövőből jötteket, mint korunk japán, német, amcsi utazóit - rikító ruhákban, kezükben digitális kamerával.

Féreg görögül

Arra már Carl Sagan a közelmúlt jeles amerikai csillagásza és tudományos írója rámutatott, hogy az időturisták akár álcázhatják is magukat, s így simán elvegyülhetnek közöttünk együtt azokkal, akiket amúgy is az űrhajós istenek dobtak le közénk, ejtőernyővel.

Hawking érvei persze egy fokkal ravaszabbak: szerinte, s eme meglátását mások is osztják, csupán a téridő egy különleges, megcsavarodott állapota tenné lehetővé az időutazást - mivel eleddig még nem hoztunk létre ilyen speciális téridő-görbületeket, ezért nincs esély arra, hogy a jövőből látogatók érkezhessenek. Hasonló ötlettel állt elő Sagan is: nála az időgép létrehozása után tetszőleges mértékben előrerohanhatunk a jövőbe féreglyuk etetése de a múlt irányában nem ugorhatunk vissza régebbre, mint az időgép megépítésének kora.

Kékes Marcell képíró, Párhuzamok című fotókiállításának megnyitóján.

Meglehet, a megoldás nem ennyire egyszerű, s ennél erősebb cáfoló evidenciákra van szükség, ha el akarjuk vetni az időutazás lehetőségét. Az időutazás lehetőségén gondolkodók számára leginkább az einsteini speciális és általános relativitáselmélet bizonyos aspektusai jelentenek fogódzót - a tudósok a téridő olyan állapotait, geometriáit keresik, illetve analizálják, amelyek lehetővé teszik speciális időgörbületek ún.

Felderítők figyelem.

Ezek azután zárt, hurok alakú világvonalakat képeznének, s így tennék lehetővé a múltba való visszajutást. A gond csupán annyi, hogy ha születne is márpedig létezik!

Tények, kérdések, válaszok és egy kis ismeretterjesztés. A kutyák bélparazitáinak - férgességének - veszélyeiről, terjedésének lehetőségeiről időnként szélsőséges vélemények kapnak szárnyra kutyás és nem kutyás körökben egyaránt.

De hasnyálmirigyrák kialakulásának ideje más trükkökkel is: például ha egy megfigyelő relativisztikus a féreglyuk etetése nagyon közeli sebességgel elhagyná a Földet, majd "kis idő" múltán szintén hipersebességgel visszatérne, akkor bolygónkon jóval több idő telne el, mint amennyit féreglyuk etetése űrhajós érzékelt, ezért úgy tűnhet, mintha a jövőbe jutott volna ez volna a nevezetes ikerparadoxon.

Kár, hogy a speciális relativitáselmélet szerint nincs olyan mérce, mely hitelesen megválaszolná, hogy az indulás és az érkezés között "objektíve" mennyi idő telt el. Amúgy ez a teória azt sem zárja ki, hogy egy testet fénysebesség feletti tempóra gyorsítsunk fel, ekkor ugyanis volna olyan vonatkoztatási rendszer, amely szerint a test "visszament" az időben - minő gyász, hogy "c" a fénysebesség átlépéséhez végtelen nagyságú energia szükséges.

Értse meg Hannácska, ez egy felháborítóan józan város!

Így szólt hozzám a dédapám Az időben való visszautazás esetén számos paradoxon lépne fel - az egyik ilyen a nagyapa-paradoxon. A kérdés: mi történik akkor, ha valaki visszatér a múltba, s megöli nagyszülei valamelyikét esetleg rögvest valamennyitmielőtt még a szülők megszülethettek volna.

Ez esetben elméletileg maga a leendő időutazó sem jöhetett volna világra - legalábbis adott formájában semmiképpen. Ennek egy súlyosbított esete, amikor a súlyosan pszichopata időutazó merő szórakozásból vagy lételméleti kísérlet gyanánt saját fiatalkori énjét teszi el láb alól.

Egy féregtől egy gyermek gyógyszeréig, Kefalgin filmtabletta

A paradoxonok rajongói persze csak legyintenek minderre: ők azt mondják, hogy az utazó amúgy is "csupán" egy párhuzamos, elágazó univerzumba tér vissza, s hogy ott mit tesz, annak vajmi kevés befolyása lesz arra, mi történik a mi, más "leszármazási vonalon" haladó világunkban.

A párhuzamos világok létét pedig a kvantummechanika egyik sajátos, sok világ elméletnek nevezett interpretációja tenné lehetővé - bár erre képes az egyik féreglyuk etetése kozmológia, az úgynevezett szuperhúrelmélet is. Létezik még egy másik, szellemes módja a paradoxonok elkerülésének - ez a Novikov-féle önkonzisztencia-elv.

féreglyuk etetése

Eszerint a paradoxont létrehozó állapotok létrejöttének valószínűsége nulla - a téridő konzisztenciáját egyszerűen nem lehet megsérteni.

Mindezt a legkisebb hatás elve szabályozná enzimatikus készítmények gyermekek számára férgek után amely egyben magyarázat arra is, miért mozog például a fény egyenes vonalú, egyenletes mozgással.

féreglyuk etetése

Novikovék gondosan kiszámítgatták egy időalagútba vagy féregjáratba dobott labda biliárdgolyó lehetséges sorsát. A fent említett átjárható féregjáratok először ban az asztrofizikus Kip Thorne feltételezte létüket amúgy a téridő két kitüntetett pontját kötnék össze, s némely esetekben egyaránt lehetővé tennék a tér egyik pontjáról a másikra való eljutást - miképp a klasszikus értelemben vett időutazást is.

Azonban a tény, hogy a féreglyuk a téridő egy speciális matematikai topológiai állapota, s hogy modellezhetjük a létét, még nem jelenti azt, hogy valójában létezik is a szó fizikai értelmében.

Egyesek még precízebb matematikai leírásokra törekednek, melyekkel újabb paradoxonokat küszöbölnének ki - mások viszont a természetes féregjáratokat kutatják a kozmoszban, elvégre egyes hipotézisek szerint ilyenek volnának a nagy sebességgel féreglyuk etetése fekete lyukak is.

Időutazás - Szerencséd, hogy öreganyádnak

Mások szerint meg nem. S persze az is fantasztikus, hogy a még bizonytalan matematikailag modellezett féreglyuk etetése jellemezhető féreglyukak esetében már a méretük és alakjuk kapcsán is vita folyik - legyen ebből annyi elég, hogy egyesek szerint az sem mindegy, mennyire van közel egymáshoz e speciális, hipotetikus objektum két "szája", vagyis bejárata és kijárata.

Hazatérünk magunkhoz Ahogy már fent is utaltunk rá, a jövőbe utazáshoz tán még ennyire sem volna szükség.

féreglyuk etetése

Az egyik, igen rafinált megoldás az idődilatáció elvét használná ki: ekkor elutaznánk egy távoli fekete lyukhoz, eltöltenénk némi kellemes időt annak eseményhorizontján erős gravitációs térben lenni ti. Meglehet, az időutazás körüli meddő ábrándozásnál közelebb vihet minket a világ megértéséhez, ha feltételezzük, hogy a hagyományos értelemben vett lineáris idő nem is létezik - csupán a mi percepciónkban adódik különbség múlt és jelen között.

Egyes fizikusok már most is úgy vélik, hogy a jövő igenis befolyással lehet a múltra - meghökkentőnek tűnhet, de még a mozgó elektromos töltést leíró Maxwell-egyenletnek is van olyan megoldása, amely szerint a jövőből érkeznek hullámok a részecskéhez, mindjárt fénysebességgel.

Gondolnánk, hogy ezt mindenki csupán egy abszurd és irreális megoldásnak véli, féreglyuk etetése számos neves fizikus ténylegesen hitt és hisz az efféle hullámok létezésében - mások viszont rémisztőnek találják még a lehetőségüket is.

Időfutár, 3. évad

Huw Price ausztrál tudós például ravaszul kikerülné a jövő esetleges múltra gyakorolt hatásából adódó paradoxonokat.

Szerinte csupán azért tűnik úgy, hogy jelenbéli tetteink nem befolyásolják a múltat, mivel a múlt már régen "figyelembe vette" a jövő eseményeit. Ha a korábban eltervezetthez képest mást szándékozunk tenni a jelenben - úgy a múlt ezt már réges-rég "tudni" fogja, és még a szabad akaratunk is megmaradt.

Hát ennél tényleg könnyebb önfeledten röhögni például a középkorból féreglyuk etetése, francia mozihős, Jacquouille la Fripouille magyarítva ugye Zsák Fos